ˆ

Strona główna

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1
ul. Piastowska 9
65-515 Zielona Góra
 
W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 wchodz:
  • Szkoł Podstawowa Specjalna Nr 16;
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;

Telefon kontaktowy:
(68) 458-26-06
 
Adres e-mail:

Ostatnio dodane