ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr Jolanta Cyrankowska - dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Jędruch - wicedyrektor szkoły

Pełnomocnictwo nadane dyrektorowi szkoły upoważnia do

  1. Działania w imieniu Miasta Zielona Góra w zakresie zwykłego zarządu Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, a w szczególności:
  2. Działania jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby.
  3. Powoływania i odwoływania głównego księgowego Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
  4. Występowania przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania Zespołu Szkół Specjalnych nr 1.
  5. Ustanawiania pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności Zespołu Szkół Specjalnych nr 1.
  6. Zawierania ugód, umarzania i rozkładania na raty należności Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra.
  7. Tworzenia planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Wychowania.
  8. Zawierania w imieniu Miasta Zielona Góra umów najmu i dzierżawy mienia Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 na czas nieokreślony pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostaną zabezpieczone pomieszczenia na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
  9. Nabywania środków trwałych (ruchomości) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Cyrankowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cyrankowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-30 14:55:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cyrankowska Jolanta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-30 15:01:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Cyrankowska Jolanta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-30 15:01:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »