ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Cyrankowska.
 • E-mail:
 • Telefon: 684582606

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
 • Adres: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 ul. Piastowska 9 65-515 Zielona Góra
 • E-mail:
 • Telefon: 48 684582606

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 

ul. Piastowska 9

65 - 515 Zielona Góra

Na teren szkoły można wejść przez wejście główne od ul. Piastowskiej oraz wejście dodatkowe od parkingu za budynkiem  szkolnym. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Piastowskiej - schody z trzema stopniami. Wewnątrz na poziom parteru prowadzą schody również z trzema  stopniami. Na parterze po prawej stronie znajduje się sekretariat. W budynku dostępne są dwie klatki schodowe. Do wejścia od strony parkingu prowadzi podjazd dostosowany do osób poruszających się na wózkach. Do  parkingu znajdującego się  na tyłach budynku prowadzi utwardzona droga, wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.Rozwiązania architektoniczne pozwalają na swobodne poruszanie się wewnątrz budynku  osób na wózkach - winda, podjazdy,  otwory drzwiowe do pomieszczeń  100cm. Na każdej kondygnacji znajduje sie toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cyrankowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-22 11:31:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Cyrankowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-22 11:31:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Cyrankowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-22 11:31:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »