ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:16:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdania finansowe za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Jolanta Cyrankowska
10:15:12 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za rok 2020 Jolanta Cyrankowska

Zmiany z dnia: 2021-04-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:51 Upublicznienie elementu informacja Załatwianie spraw. Jolanta Cyrankowska

Zmiany z dnia: 2021-04-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - Nazwa elementu do którego przynależy: Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa Jolanta Cyrankowska
13:48:59 Edycja elementu informacja Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje
(widoczna od 1970-01-01 00:00:00 do 2070-01-01 00:00:00)
Jolanta Cyrankowska

Zmiany z dnia: 2021-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:33:54 Edycja elementu informacja Zespół Szkół Specjalnych Nr 1
(widoczna od 1970-01-01 00:00:00 do 2070-01-01 00:00:00)
Jolanta Cyrankowska
12:57:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Statut prawny - Nazwa elementu do którego przynależy: Statut Jolanta Cyrankowska

Zmiany z dnia: 2021-04-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:40:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 - stan w dniu 01.01.2021r - Nazwa elementu do którego przynależy: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Jolanta Cyrankowska
13:39:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 16 - stan w dniu 01.01.2021r - Nazwa elementu do którego przynależy: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Jolanta Cyrankowska
13:38:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - stan w dniu 01.01.2021r - Nazwa elementu do którego przynależy: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Jolanta Cyrankowska

Nawigacja między stronami listy informacji