ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 926.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 466.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1,2,4,5,6 i 8 - wersja edytowalna (DOC, 491 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany (zip) (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - STWiORB (PDF, 250.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (JPG, 833.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 41.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 206.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2013-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze przy ul. Piastowskiej 9 z podziałem na zadania- liczba zadań 9.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 60.5 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 350.9 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (do pobrania w PDF) (PDF, 410.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu. (PDF, 175.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadania 3,7,9 (do pobrania w PDF) (PDF, 192.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadania 3,7,9 (do pobrania w PDF) (PDF, 39.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2012-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2012-09-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze przy ul. Piastowskiej 9 z podziałem na zadania- liczba zadań 9.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 59.5 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 345 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do SIWZ (1) - ( do pobrania w PDF) (PDF, 38.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadania 4,5,6,7,8 ( do pobrania w PDF) (PDF, 35 KiB)
 • Ogłoszenie o wybore najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1,2,3,9 (do pobrania w PDF) (PDF, 39.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na zadanie nr 1,2,3,9 (do pobrania w PDF) (PDF, 41.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2012-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2012-07-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz ze studzienkami doświetlającymi budynku głównego - część lewa (elewacja południowa) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 56.9 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 307.2 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ-STWiOR (do pobrania w PDF) (PDF, 146.1 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (1) - do pobrania w PDF (PDF, 32.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 29.6 KiB)
 • SIWZ po zmianach str BIP - do pobrania w PDF (PDF, 307.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 38.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 36.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2011-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2011-07-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz ze studzienkami doświetlającymi sali gimnastycznej wraz z zapleczem w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 55.2 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 330.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ-STWiOR ( do pobrania w PDF) (PDF, 172.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 36 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2009-07-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 55.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 52.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2006-08-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawę i montaż elementów Sali Doświadczania Świata dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 89.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (PDF, 108.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (PDF, 108.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Doświadczenie wykonawcy (PDF, 78.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF, 83.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 215 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wyjaśnienia (PDF, 81.4 KiB)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 38 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 72.3 KiB)