ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: brakDrukuj informację Ogłoszenie numer: brak

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik gospodarczy

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2019-08-14

Ogłoszono dnia: 2019-08-14 09:49:25 przez Mariola Wójcik

Termin składania dokumentów: 2019-08-26 15:00:00

Nr ogłoszenia: brak

Zlecający: DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat/kandydatka nie był/była skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 2 – letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 –letni staż pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na  zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektu szkolnego,
 • zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
 • organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, nadzorowanie prac, przygotowywanie umów),
 • rozplanowanie i nadzorowanie prac konserwatorskich i prac porządkowych  podległych pracowników,
 • zakup środków czystości i innych materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w placówce i dobrego stanu technicznego  budynku,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej dla środków trwałych i wyposażenia w systemie Vulcan,
 • terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących inwentaryzacji, likwidacji i przekazania wyposażenia,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • prowadzenie archiwum szkoły,

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, określonych w pkt. I).
 4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 7. Oświadczenie o niekaralności (aktualne zaświadczenie o niekaralności po zatrudnieniu),
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-26 15:00:00
b. Sposób:
Termin: 2019-08-26 15:00:00
Sposób: W zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym  z dopiskiem na kopercie "Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego,  
do dnia 26.08.2019r.  do godz. 15.00.
c. Miejsce:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze
ul. Piastowska 9,
65-515 Zielona Góra (sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i tym samym zakwalifikują się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1  w Zielonej Górze.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, które odbędzie się najpóźniej do dnia  29.08.2019r.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1  w Zielonej Górze ul. Piastowskiej 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 09:48:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Cyrankowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 09:49:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Cyrankowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14 09:50:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony